Jumalan laupeuden novena

Lainausmerkeissä ovat sanat, jotka hän kertoo itsensä Kristuksen lausuneen hänelle ilmestyksissä:

Jumalan laupeuden novena, jonka Jeesus käski minun kirjoittaa ylös ja rukoilla ennen laupeuden sunnuntaita. Novena alkaa pitkänäperjantaina.

“Toivon sinun näiden yhdeksän päivän ajan tuovan sieluja minun laupeuteni virralle, jotta he siitä saisivat voimaa, virvoitusta ja monenlaisia armolahjoja, joita he elämänsä vaikeuksissa ja erityisesti kuolemansa hetkellä tarvitsevat. Kanna jokaisena päivänä eteeni eri ihmisryhmä ja laske se laupeuteni meren syvyyksiin. Silloin minä johdatan kaikki nuo sielut Isäni taloon. Rukoile näin tässä ja tulevassa elämässä. Pyydä joka päivä Isältä armoa näille ihmisille minun katkeran kärsimykseni tähden.” Vastasin: 'Jeesus, en tiedä, miten tätä novenaa tulisi rukoilla ja mitkä sielut ensin kantaisin armollisimpaan sydämeesi.' Ja Jeesus vastasi minulle, että hän sanoo joka päivä minulle, kenet on tuotava hänen sydämeensä.

Ensimmäinen päivä

Pitkäperjantai

“Kanna tänään eteeni koko ihmiskunta, erityisesti syntiset, ja laske heidät laupeuteni mereen. Näin lohdutat minua katkerassa surussa, jonka minulle tuo sielujen menettäminen.”

Armollisin Jeesus, joka vapaasta rakkaudestasi armahdat meitä ja annat meille anteeksi; älä katso syntejämme vaan luottamusta, joka meillä on sinun lakkaamattomaan hyvyyteesi. Ota meidät armollisen sydämesi asuntoon äläkä koskaan päästä meitä sieltä pois. Rukoilemme sinua sen rakkauden kautta, jossa olet yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti Jeesuksen armolliseen sydämeensä sulkeman koko ihmiskunnan ja varsinkin kurjien syntisten puoleen. Osoita meille armollisuutesi hänen tuskallisen kärsimyksensä tähden, jotta saisimme ylistää laupeutesi kaikkivoipaisuutta iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Toinen päivä

Pyhä lauantai

“Kanna tänään eteeni papit ja sääntökuntalaiset ja laske heidät pohjattomaan laupeuteeni. He antoivat minulle voimaa kestää katkeraa kärsimystäni; toimikoot he ikään kuin kanavina, joita pitkin laupeuteni vuodatetaan koko ihmiskuntaan.”

Armollisin Jeesus, josta on lähtöisin kaikki hyvä, lisää meissä armoasi, jotta tekisimme arvollisia laupeuden tekoja, niin että ne, jotka meidät näkevät, ylistäisivät taivaallisen Isämme laupeutta.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti viinitarhaasi valittujen pappien ja sääntökuntalaisten joukon puoleen, ja anna heille siunauksesi voima. Sen rakkauden tähden, jolla Poikasi on sulkenut heidät sydämeensä, anna heille valosi voima, että he voisivat kulkea muiden edellä pelastuksen tietä laulaakseen kerran yhdessä sinun pohjattoman laupeutesi ylistystä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Kolmas päivä

Pääsiäissunnuntai

“Kanna tänään eteeni kaikki hurskaat ja uskovat ihmiset ja laske heidät laupeuteni mereen; nuo sielut lohduttivat minua ristintielläni, he olivat lohdutuksen pisara katkeruuden meressä.”

Armollisin Jeesus, joka jaat laupeutesi aarrekammiosta ylen määrin armoa kaikille, ota meidät sydämesi armolliseen asuntoon äläkä koskaan päästä meitä sieltä pois. Tätä pyydämme sen käsittämättömän rakkauden kautta, joka sydämessäsi palaa taivaallista Isää kohtaan.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti uskoviesi, Poikasi seuraajien puoleen. Anna heille hänen tuskallisen kärsimyksensä tähden siunauksesi ja varjele heitä lakkaamatta, etteivät he menettäisi rakkautta ja pyhän uskon aarretta, vaan saisivat kerran yhdessä koko enkelten ja pyhien joukon kanssa ylistää mittaamatonta laupeuttasi iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Neljäs päivä

Pääsiäismaanantai

“Kanna tänään eteeni pakanat ja ne, jotka eivät vielä tunne minua. Ajattelin heitä katkeran kärsimykseni aikana, ja heidän tuleva hurskautensa lohdutti minua. Laske heidät laupeuteni mereen.”

Armollisin Jeesus, joka olet koko maailman valkeus, ota pyhimmän sydämesi asuntoon pakanat, jotka eivät vielä tunne sinua. Valaiskoot sinun armosi säteet heidät niin, että he yhdessä meidän kanssamme saisivat ylistää sinun laupeutesi ihmeitä, äläkä päästä heitä pois sinun armollisimman sydämesi asunnosta.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti Jeesuksen armolliseen sydämeensä sulkemien pakanoiden ja sinua vielä tuntemattomien ihmisten puoleen. Tuo evankeliumin valoon kaikki, jotka eivät tiedä, kuinka suuri autuus on rakastaa sinua; suo heidänkin ylistää sinun laupeutesi runsautta iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Viides päivä

Pääsiäisoktaavin tiistai

“Kanna tänään eteeni kirkostani eksyneet ja erilleen joutuneet kristityt ja laske heidät laupeuteni mereen; kärsimyksessäni he raastoivat ruumistani ja sydäntäni, siis kirkkoani. Kun he palaavat kirkon yhteyteen, minun haavani paranevat ja näin he helpottavat tuskaani.”

Armollisin Jeesus, joka olet itse hyvyys, sinä et kiellä valoasi sitä pyytäviltä. Ota armollisimman sydämesi asuntoon kirkostasi eksyneet ja erilleen joutuneet kristityt; vedä valollasi heidät kirkkosi täyteen ykseyteen äläkä päästä heitä pois laupiaan sydämesi asunnosta vaan suo heidänkin ylistää laupeutesi runsautta.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso laupiaasti kirkostasi eksyneiden ja erilleen joutuneiden kristittyjen puoleen; he ovat tuhlanneet sinun hyvyyttäsi ja käyttäneet väärin armoasi pysymällä itsepäisesti väärässä opetuksessa. Älä katso heidän rikkomuksiaan, vaan Poikasi rakkautta ja katkeraa kärsimystä, johon hän on heidän tähtensä suostunut, sillä hän sulkee heidätkin armollisimpaan sydämeensä. Suo heidänkin kerran ylistää sinun suurta laupeuttasi iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Kuudes päivä

Pääsiäisoktaavin keskiviikko

“Kanna tänään eteeni hiljaiset ja nöyrät sekä pienet lapset, ja laske heidät laupeuteeni. Nuo ihmiset ovat eniten minun sydämeni mukaisia, he vahvistivat minua kuolemantuskassani; näen heidät maanpäällisinä enkeleinä, jotka valvovat minun alttarieni ääressä ja joihin vuodatan armoni kokonaisina virtoina. Minun armoni voi vastaanottaa vain nöyrä ihminen, nöyrille minä annan luottamukseni.”

Armollisin Jeesus, sinä itse sanoit: katsokaa minua, joka olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Ota armollisimman sydämesi asuntoon hiljaiset ja nöyrät ihmiset sekä pienet lapset. Nuo sielut ihastuttavat koko taivasta ja taivaan Isä on heihin erityisen mielistynyt, he ovat kuin tuoksuva kukkakimppu Jumalan valtaistuimen edessä. Heillä on pysyvä asunto Jeesuksen armollisimmassa sydämessä ja he laulavat lakkaamatta rakkauden ja laupeuden ylistystä iankaikkisesti.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti lempeiden ja nöyrien ihmisten sekä pienten lasten puoleen, jotka Jeesus sulkee armollisimman sydämensä asuntoon. He muistuttavat eniten sinun Poikaasi, heidän tuoksunsa kohoaa maasta ja nousee sinun valtaistuimesi eteen. Laupeuden ja kaiken hyvän Isä, rukoilen sinua näitä ihmisiä kohtaan osoittamasi rakkauden ja mieltymyksen tähden, siunaa koko maailmaa, että kaikki ihmiset saisivat yhdessä laulaa sinun laupeutesi kunniaa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Seitsemäs päivä

Pääsiäisoktaavin torstai

“Kanna tänään eteeni ne, jotka erityisesti kunnioittavat ja ylistävät laupeuttani, ja laske heidät laupeuteni syvyyksiin. He kärsivät eniten nähdessään minun kärsivän ja ovat syvimmin sisällä minun hengessäni. He ovat minun laupiaan sydämeni elävä heijastus. He saavat loistaa erityisellä kirkkaudella tulevassa elämässä eikä yksikään heistä joudu helvetin tuleen, koska minä puolustan kuoleman hetkellä erityisesti jokaista heistä.”

Armollisin Jeesus, sinun sydämesi on täynnä rakkautta. Ota armollisen sydämesi asuntoon meidät, jotka erityisesti kunnioitamme ja ylistämme sinun laupeutesi suuruutta. Tee meidät jumalallisesta voimastasi vahvoiksi; anna meidän kulkea eteenpäin kaikkien kärsimysten ja ristiriitojen keskellä sinuun yhdistyneinä, sinun laupeuteesi luottaen ja koko ihmiskuntaa harteillamme kantaen. Älä tuomitse meitä ankarasti, vaan anna laupeutesi ympäröidä meidät kuolemamme hetkellä.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien sielujen puoleen, jotka ylistävät ja kunnioittavat sinun suurinta ominaisuuttasi, pohjatonta laupeuttasi. He ovat kuin elävä evankeliumi, heidän kätensä ovat täynnä laupeuden tekoja ja heidän sielunsa laulavat riemuiten Korkeimman laupeuden ylistystä. Rukoilen sinua, Jumala, osoita heille laupeutesi, niin kuin he ovat panneet toivonsa ja luottamuksensa sinuun. Täyttyköön heissä Jeesuksen antama lupaus, hänen, joka sanoi: Ihmisiä, jotka kunnioittavat pohjatonta laupeuttani, minä puolustan kuin omaa kunniaani elämässä ja erityisesti kuoleman hetkellä. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Kahdeksas päivä

Pääsiäisoktaavin perjantai

“Kanna tänään eteeni kiirastulen piinassa olevat sielut ja laske heidät laupeuteni syvyyksiin; viilentäköön vereni virta heidän kärsimyksensä. Rakkauteni on suuri kaikkia sieluja kohtaan, jotka suorittavat kuoleman jälkeistä velvollisuuttaan oikeudenmukaisuuteni vuoksi; sinä voit tuoda heille helpotusta. Ota kirkkoni aarrekammiosta kaikki aneet ja uhraa ne heidän puolestaan… Jos tuntisit heidän tuskansa, uhraisit jatkuvasti hengellisiä uhreja heidän puolestaan ja suorittaisit osaltasi heidän velvollisuuttaan oikeudenmukaisuuttani kohtaan.”

Armollisin Jeesus, sinä olet itse sanonut haluavasi meiltä laupeutta. Siksi tuon nyt armollisen sydämesi asuntoon kiirastulessa olevat sielut – sielut, joita sinä rakastat paljon, mutta jotka kuitenkin joutuvat suorittamaan velvollisuutensa sinun oikeudenmukaisuuttasi kohtaan. Sammuttakoot sinun sydämestäsi vuotavat veri ja vesi kiirastulen liekit niin, että sielläkin ylistettäisiin sinun laupeutesi voimaa.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien kiirastulessa kärsivien sielujen puoleen. Rukoilen sinua Poikasi Jeesuksen tuskallisen kärsimyksen ja kaiken hänen pyhän sielunsa kärsimän katkeruuden tähden: Käännä armollinen katseesi kiirastulessa olevien sielujen puoleen; älä katso heitä muuten kuin rakkaan Poikasi Jeesuksen haavojen kautta, sillä me uskomme, ettei sinun hyvyydelläsi ja laupeudellasi ole rajaa. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Yhdeksäs päivä

Pääsiäisoktaavin lauantai

“Kanna tänään eteeni uskossaan kylmät ihmiset ja laske heidät laupeuteni syvyyteen. Nämä sielut haavoittavat eniten sydäntäni. Getsemanessakin koin suurinta tuskaa uskossaan kylmenneen Juudaksen tähden. Heidän takiaan sanoin: 'Isä, ota minulta pois tämä malja, mutta vain, jos se on sinun tahtosi.' Heille pelastuksen viimeinen oljenkorsi on paeta minun laupeuteni suojiin.”

Armollisin Jeesus, joka olet itse laupeus, tuon sinun armollisimman sydämesi asuntoon uskossaan kylmät ihmiset; lämmetkööt nämä ruumiita muistuttavat jääkylmät sielut, jollaisina ne eivät ole sinulle otollisia, puhtaan rakkautesi tulessa. Armollisin Jeesus, tuhlaa heihin laupeutesi kaikkivoipaisuutta, tuo heidät rakkautesi hehkuun ja anna heille pyhä rakkautesi, sillä sinä olet kaikkivaltias.

Iankaikkinen Isä Jumala, katso armollisesti Jeesuksen sydämeensä sulkemien uskossaan kylmien ihmisten puoleen. Rukoilen sinua Poikasi kärsimyksen katkeruuden ja hänen ristillä kärsimänsä kolmituntisen kuolinkamppailun tähden: suo heidänkin kerran ylistää sinun laupeutesi syvyyttä. Aamen.

[ Tämän jälkeen rukoillaan Jumalan laupeuden ruusukko. ]

Fatima

Sitemap | Impressum