Autuaan Neitsyt Marian 15 lupausta pyhää ruusukkoa uskollisesti rukoileville kristityille

Tradition mukaan Neitsyt Maria antoi nämä lupaukset pyhälle Dominicukselle ja dominikaaniveli Alain de la Rochelle. Pelastuminen riippuu viime kädessä aina omasta vastauksestamme Jumalalta saamaamme armoon. Katolisen kirkon katekismuksen mukaan armo on suosio, ansaitsematon apu, jonka Jumala antaa meille, jotta vastaisimme hänen kutsuunsa ja tulisimme Jumalan lapsiksi, hänen adoptoimikseen lapsiksi, osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja ikuisesta elämästä . Jumalan vapaa aloite vaatii ihmiseltä vapaan vastauksen . Koska armo on yliluonnollinen, se ei ole kokemuksemme tavoitettavissa, vaan se on tunnistettavissa yksin uskolla. Emme voi siis jättäytyä tunteidemme tai tekojemme varaan todetaksemme niiden perusteella olevamme vanhurskautettuja ja pelastettuja .

 • 1. Kaikille minun ruusukkoani hartaasti rukoileville lupaan erityisen suojelukseni ja suuria armoja.

 • 2. Ne, jotka ovat kestäviä ruusukkoni rukoilemisessa, saavat jonkin erityisen armon.

 • 3. Ruusukko on hyvin voimakas ase helvettiä vastaan. Se tuhoaa paheet, päästää synnistä ja karkottaa harhaopit.

 • 4. Ruusukko saa hyveet ja hyvät työt kukoistamaan sekä hankkii sieluille runsaasti jumalallisia armoja. Se tempaa ihmisten sydämet pois rakastamasta maailmaa ja sen turhuuksia ja nostaa ne kaipaamaan ikuisia asioita. Kunpa sielut pyhittäisivät itsensä tällä tavalla.

 • 5. Ruusukon kautta itsensä minun käsiini luottavat eivät joudu hukkaan.

 • 6. Kukaan, joka rukoilee ruusukkoani mietiskellen hartaasti sen salaisuuksia, ei koskaan jää epäonnen taakan alle. Hänen osakseen ei tule Jumalan viha eikä hän joudu kadotukseen kuolemalla valmistautumattomana. Syntinen kohtaa kääntymyksen, vanhurskas kestää armossa ja saa palkakseen iankaikkisen elämän.

 • 7. Ruusukkooni aidosti kiintyneet eivät kuole ilman kirkon sakramentteja.

 • 8. Uskollisesti ruusukkoani rukoilevat saavat elämänsä aikana ja kuollessaan Jumalan valon ja hänen armojensa runsauden; he pääsevät osallisiksi autuaiden ansioista.

 • 9. Toimitan viipymättä pois kiirastulesta ruusukkooni kiintyneet sielut.

 • 10. Minun ruusukkoni tosi lapset saavat nauttia taivaassa suurta kunniaa.

 • 11. Mitä pyydät ruusukkoni kautta, sen myös saat.

 • 12. Ruusukkoni hartauden levittäjille lupaan apua kaikissa heidän tarpeissaan.

 • 13. Pojaltani olen saanut lupauksen, että koko taivaan joukko toimii kaikkien Pyhän Ruusukon killan jäsenten esirukoilijoina niin elämässä kuin kuolemassakin.

 • 14. Ruusukkoani uskollisesti rukoilevat ovat minun rakkaita lapsiani, Jeesuksen Kristuksen veljiä ja sisaria.

 • 15. Kiintymys ruusukkooni on erityinen merkki siitä, että henkilö on ennalta määrätty taivaaseen.

Iloiset salaisuudet (maanantaisin ja lauantaisin)
Valoisat salaisuudet (torstaisin)
Murheelliset salaisuudet(tiistaisin ja perjantaisin)
Kunniakkaat salaisuudet (keskiviikkoisin ja sunnuntaisin)

Fatima

Sitemap | Impressum